info@svezavjencanja.com | tel: +387603434341

Impressum

Portal “Svijet vjenčanja” je u vlasništu društva Outdoor Marketing d.o.o. Kalesija.

Naziv: Outdoor Marketing d.o.o. Kalesija

Adresa: Vukovije Gornje bb, 75265 Tojšići, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 60 34 34 34 1

Web: www.odm.ba

Email: info@odm.ba

ID broj: 4210357000008

PDV broj: nismo u PDV sistemu

MBS: 32-01-0003-19

Broj računa: 1413895320028312 BBI banka d.d. Sarajevo

 

Uslovi korištenja

Dobrodošli na web portal www.svezavjencanja.com (u daljnjem tekstu: web portal). Ovaj  web portal Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja koje je podložno dole navedenim Uslovima korištenja. Uslovi korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge ovog web portala.

Sadržaj web portala je zaštićen autorskim pravima. Komercijalno korištenje ili objava sadržaja ovog portala na drugim web stranicama, bilo kao cjeline ili samo dijelova, u neizmijenjenom ili djelomično izmijenjenom obliku, posuđivanje, prodavanje, distribuiranje i/ili mijenjanje sadržaja web portala je moguće samo uz prethodnu dozvolu web portala (za dozvolu javite se uredništvu) ili oglašivača.

Bez odobrenja ovog portala i autora dopušteno je pohranjivanje i spremanje autorskog djela na računalo, disk ili drugo sredstvo pohrane podataka radi korištenja za osobne potrebe. Citirano navođenje tekstualnih ulomaka i dijelova autorskog djela dozvoljeno je u blogovima, na forumima i sličnim objavama fizičkih osoba, ali samo pod uslovom da se kao izvor naznači web portal www.svezavjencanja.com i autor djela iz kojeg se citira, ako je isti naveden.

Korištenjem bilo kojeg dijela portala smatra se da su korisnici upoznati s ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja te prihvataju koristiti sadržaj ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Smatra se da su korisnici upoznati s ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ovog portala te prihvataju koristiti njegov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Informacije na ovom web portalu objavljene su u dobroj namjeri i provjerene u mjeri u kojoj je to moguće, no ne možemo jamčiti za njihovu tačnost i ispravnost. Informacije, software, proizvodi i opisi usluga objavljeni na ovom portalu ili povezanim stranicama mogu sadržavati netačnosti ili greške. Ne možemo garantovati za tačnost i ispravnost informacija, pa ovaj portal ne preuzima odgovornost za iste. Također, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj koji je stvorila treća strana (uključujući, no ne ograničavajući se na viruse i druge štetne programa) niti odgovornost da nadgledamo takav sadržaj treće strane. Ovaj web portal može, ali nije obavezan ukloniti takav sadržaj i/ili korisnike u vezi sadržaja ili ponašanja koji su u suprotnosti sa zakonom, moralom ili nepodobni na bilo koji drugi način. Ovaj web portal ne garantira da će usluga odgovarati specifičnim željama i potrebama korisnika niti garantuje da će usluga koju pruža biti ažurna, trajna, dostupna ili pouzdana. Ovaj web portal može promijeniti sadržaj svojih stranica, zaustaviti svoju uslugu i ponovo je pokrenuti u istom ili izmijenjenom obliku u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti i bez odgovornosti prema korisniku.

Korisnik se obavezuje da se neće registrirati putem „botova“ ili registracijom koja je automatizirana računalnim programima te da će koristiti ovaj web portal u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Korisnik neće koristiti ovaj web portal na neovlašten i/ili neadekvatan način niti će tražiti od drugih osoba da to čine. Odgovornost za čuvanje korisničkih podataka i za sve radnje vezane za te podatke leži na korisniku.

Korištenjem ovog portala, korisnik daje izričitu saglasnost da ovaj web portal prikuplja i obrađuje njegove lične podatke za potrebe pružanja i korištenja usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ovaj portal može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom korištenja koje koristi za prikupljanje informacija kojima poboljšava uslugu te dodatno usmjerava i prilagođava svoj sadržaj korisnicima.

Korisnik je saglasan da ovaj portal i njegovi zaposlenici ili autori ili zastupnici neće biti odgovorni, bilo temeljem obligacionog prava, građanske, objektivne ili druge odgovornosti, za bilo kakvu direktnu, krivičnu, posebnu, posljedičnu, sporednu ili indirektnu štetu (uključujući, između ostaloga, izgubljenu dobit, trošak nabave zamjenske usluge ili izmaklu priliku) proizašlu iz upotrebe, ili u vezi sa upotrebom stranica ili povezanih stranica, iz kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe stranica ili povezanih stranica, čak i u slučaju da je web portal obaviješten o mogućnosti nastanka takvih šteta.

Sve sadržaje ovog portala koristite na vlastitu odgovornost i ovaj portal ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korištenjem. Korisnik će obeštetiti odnosno nadoknaditi štetu koja nastane ovom portalu i/ili njegovim autorima u vezi sa i/ili iz zahtjeva trećih osoba koje proizlaze ili su u bilo kakvoj vezi s korištenjem Usluge od strane Korisnika. Ovo uključuje i odgovornost i/ili garancije i/ili troškove koji proizađu od bilo kojeg zahtjeva i /ili tužbe i /ili gubitka i/ili štete i /ili parnice i/ili sudske odluke i/ili troškova sudskog ili drugog postupka i/ili troškova zastupanja, bilo koje vrste ili prirode.

Korisnik pristaje na sve dopune i izmjene Uslova korištenja te na njihovu primjenu na njegov odnos s ovim portalom. Ovaj portal zadržava pravo izmjene Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na ovom web portalu.

Isključivanje (opting out)

Prema zadanim postavkama pretraživanja mrežne stranice posjetitelja prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se koriste za unapređenje korisničkog iskustva.

Nemoj me pratiti preferencije

Nemoj me pratiti funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih mrežne stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući upotrebu servisa za analitiku, oglašavačkih mreža i društvenih platformi. Opcije Nemoj me pratiti dostupne su u nizu preglednika uključujući:
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

  • ako u svojem pregledniku omogućite opciju Nemoj me pratiti, Google Analytics poštovat će vaš izbor;
  • ako ste omogućili opciju Nemoj me pratiti, neće vas se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za našu mrežnu stranicu;
  • ako niste omogućili opciju Nemoj me pratiti, ali odlučite isključiti se, kolačić piwik_ignore  bit će pohranjen u vašem pregledniku. Niti jednog posjetitelja s kolačićem piwik_ignore Google Analytics neće pratiti;
  • ako ste na svojem pregledniku onemogućili sve kolačiće, i dalje ćemo prikupljati neke općenite podatke o vašem pretraživanju (npr. broj posjetitelja na našoj stranici), ali oni će biti manje precizni i vaši posjeti neće biti praćeni (ne upotrebljavaju se Piwik kolačići).

Popularni članci